Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hieronder leest u het jaarverslag van HOI over 2016.

De drie deelnemende geloofsgemeenschappen, Paaskerk, H. Hartparochie en  Titus Brandsmaparochie, hebben op 25 maart 2016 hun fiat gegeven aan het jaarverslag en de jaarrekening  van 2016 en de begroting 2017 van HOI. Zij spraken vertrouwen uit in het beleid van de stuurgroep en meldden  dat er niet meer jaarlijks een overleg hoeft plaats te vinden tussen de stuurgroep van HOI en vertegenwoordigers van de drie kerkbesturen. De intentieverklaring is niet meer voor één jaar maar heeft een onbeperkt karakter gekregen. Wel zal de stuurgroep jaarlijks een jaarverslag, jaarrekening en begroting naar de besturen sturen... lees meer (.pdf)